Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:31-32)
Woord voor de Dag
-- DagelijksWoord.nl
Tekst voor de week

Uitzonderingsclausule ja of nee?

Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet;...” (Matth. 5:32a STV).

De Here Jezus hield, in Mattheüs 5:32, de man schuldig voor overspel, alleen al vanwege het scheiden van zijn vrouw, zelfs zonder te hertrouwen. Waarom was dat? Jezus zei dat de man die van zijn vrouw scheidt feitelijk deelt in de schuld van het veroorzaken van het overspel van zijn weggezonden vrouw!

Laten wij dit gedeelte nog een keer lezen: “Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet;...” (Matth. 5:32a STV).

32  εγω <1473> δε <1161> {BUT I } λεγω <3004> (5719) {SAY } υμιν <5213> {TO YOU } οτι <3754> {THAT } ος <3739> αν <302> {WHOEVER } απολυση <630> (5661) την <3588> {SHALL PUT AWAY } γυναικα <1135> αυτου <846> {HIS WIFE, } παρεκτος <3924> {EXCEPT } λογου <3056> {ON ACCOUNT } πορνειας <4202> {OF FORNICATION, } ποιει <4160> (5719) {CAUSES } αυτην <846> {HER } μοιχασθαι <3429> (5738) {TO COMMIT ADULTERY; }

De Statenvertaling is de enige Nederlandse vertaling die beantwoord aan de Griekse grondtekst, daarom is deze toegevoegd.

Verwijzend naar de schuld of oorzaak van het overspel van zijn vrouw, door haar weg te zenden, gaf Jezus alleen één uitzondering: “,anders dan om reden (uit oorzake van) van hoererij,”. (let op de komma voor en na het tekstgedeelte) Waarom gaf Jezus deze uitzondering? Dat is heel duidelijk, de man kon uiteraard niet schuldig gehouden worden aan het veroorzaken dat zijn vrouw een overspeelster zou worden, wanneer zij voor de scheiding al een hoereerster of overspeelster was. Dit geldt uieraard ook omgekeerd voor de vrouw met betrekking tot de man.

Neem alstublieft dit feit in acht, want dit namelijk alles is wat de uitzonderingsclausule inhoud.

De enige “uitzondering“ die hier in Mattheüs 5:32 werd gegeven is van de schuld van het veroorzaken van een vrouw om overspel te bedrijven. Laten wij bij dit alles niet vergeten dat de Joodse wet steniging eiste bij overspel (Johannes 8:5), zowel voor de man als de vrouw. Waar was de man in Johannes 8:7?

Uiteraard kunnen wij vandaag de dag niet iemand meer ter dood brengen of dood verklaren die overspel pleegt, dus blijft de goddelijke huwelijksband in stand ook na een (echt)scheiding. Wat God samengevoegd heeft, laat de mens niet scheiden"

“De tijdsbepaling van het Griekse werkwoord μοιχαω moi’chao,vertaald met “pleegt overspel” is in alle genoemde teksten de tegenwoordig tijd, bedrijvende vorm en aantonende wijs, wat een voortgaande handeling veronderstelt en niet iets uit verleden of een eenmalige daad.

Niet meer twee maar een vlees

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR HET GRATIS PDF e-boek 

 

GRATIS PDF BOEK "NIET MEER TWEE, MAAR EEN VLEES"

 

HEBT U NIET GELEZEN?

Om niet hebben wij de Boodschap ontvangen, daarom:

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR HET GRATIS PDF E-Boek 

 

Speciaal voor voorgangers, oudsten, pastorale werkers, enz.