Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:31-32)
Bijbeltekst voor de dag
-- DagelijksWoord.nl
Bijbelgedeeltes voor de week

Lukas 16:18: “Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel en ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel.”

Romeinen 7:3: “Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt”. 

1 Korintiërs 7:10-11: “Maar de gehuwden beveel ik - niet ik, maar de Here - dat een vrouw niet zal scheiden van haar man, - en als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen- en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten.” 

vers 39: “Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Here.”

Bijbelstudie

Wij bieden de mogelijkheid om thuis, in een huiskring, huisgemeente of gemeente, aan de hand van een power point studie zelf te onderzoeken wat Gods Woord zegt over het huwelijk, echtscheiding en hertrouwen. 

KLIK HIER VOOR DE STUDIE

Iedere week een citaat uit "Niet meer twee, maar een vlees"

Hertrouwen, een zondig verbond?!

Jezus is hierover zeer duidelijk en laat er geen twijfel over bestaan dat hertrouwen na een echtscheiding overspel en daardoor een zondig verbond is.

Markus 10:11-12: “En Hij zei tegen hen: Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een andere trouwt, pleegt zij ook overspel.”

Lukas 16:18: “Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel en ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel.”

Markus 10:11-12 en Lukas 16:18 noemen

alle huwelijken na een echtscheiding OVERSPEL 

De twee verzen hiervoor laten zien dat God, zelfs wanneer een echtscheiding het huwelijk beëindigd heeft, het eerste huwelijk nog steeds als een verbond ziet tussen de eerste man en vrouw. 

Wij kunnen dat weten, omdat deze teksten laten zien dat wanneer óf de man óf de vrouw iemand anders trouwt dan hun eerste partner, zij overspel plegen 

Wanneer wij de drie verzen hiervoor lezen, dan geven die geen ruimte voor een uitzondering. Iedereen die zijn of haar eerste huwelijkspartner verlaat en een ander trouwt, pleegt overspel. 

Al te vaak wordt overspel (in de NBG verwoord als echtbreuk!) gedefinieerd als “allerhande zondig seksueel gedrag”. Wij moeten echter begrijpen dat God overspel definieert als een onwettig (zondig) huwelijk.

 

Niet meer twee

KLIK OP DE AFBEELDING OM HET GRATIS PDF e-boek TE DOWNLOADEN

 

GRATIS PDF BOEK "NIET MEER TWEE, MAAR EEN VLEES"

 

HEBT U NIET GELEZEN?

Om niet hebben wij de Boodschap ontvangen, daarom:

KLIK OP DE AFBEELDING OM HET GRATIS PDF E-Boek TE DOWNLOADEN

 

Speciaal voor voorgangers, oudsten, pastorale werkers, enz.