Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
HEBT U NIET GELEZEN?

Om niet hebben wij de Boodschap ontvangen, daarom

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR GRATIS PDF E-Boek

-- DagelijksWoord.nl
NIET MEER TWEE, MAAR EEN VLEES

Opdat zij één zijn 

Het onderwerp “echtscheiding en hertrouwen” is een van de meest zwaarwegende en minst besproken onderwerpen in de kerk vandaag de dag. Er zijn zoveel verschillen van mening over wat de Bijbel leert en wat Gods wil is op deze terreinen, dat er daardoor meestal niet begonnen wordt om een mening hierover te geven.

Boeken en artikelen vanuit verschillende gezichtspunten zijn er over dit onderwerp in overvloed. Sommige schrijvers gebruiken een gedetailleerd onderzoek van de Schrift met de nadruk op de juiste vertaling en uitleg van de “grondtekst”. Onderwijs in de kerken vandaag de dag getuigt soms van lage en on-bijbelse morele waarden en hardheid van het hart, wat regelmatig resulteert in de onwil van mannen en vrouwen om datgene wat Gods Woord zegt onder ogen te willen zien.

Veel onderwijs dat gericht is op echtscheiding en hertrouwen begint met ditzelfde onderwerp, maar wanneer wij echt willen beseffen wat God in Zijn Woord zegt en waarom Hij zegt dat Hij de echtscheiding haat, (Maleachi 2:16 “Want de HERE, de God van Israël, zegt dat Hij het wegsturen van de eigen vrouw haat”) dan moeten wij beginnen met Gods bedoeling met het huwelijk. Wanneer wij dit begrijpen, dan hoeven er veel minder woorden besteed te worden aan echtscheiding, laat staan hertrouwen. 

Een andere wijze van benadering begint vaak met menselijke redenering over wat mensen denken wat God zou willen om vervolgens een rechtvaardiging van dit standpunt te zoeken in de Bijbel.

Een uitweg hierin zoeken is “geestelijk dodelijk”.

We moeten zoeken naar de manier die (naar) de volmaakte wil van God is en niet een uitweg zoeken om te doen wat wij zelf graag willen en wat wij sociaal en emotioneel als het beste en meest aanvaardbaar achten.


  

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR GRATIS E-Boek

Ook als pocketboek verkrijgbaar in de boekhandel voor € 14,95

De woorden van Jezus of van de Westminster Confession?

Waarvoor kiezen wij?

De grondlegger van de zogenaamde uitzonderingsclausule” was Erasmus.“Het was het resultaat van de grote afkeer van en verzet tegen elke Roomse leer door Erasmus en Luther en later Calvijn, die ook het huwelijk als verbond ontkenden en er een “contract” van gemaakt hebben. Erasmus kon zich vanuit zijn positie ten opzichte van de Roomse doctrine niet verenigen met hun (Bijbelse) leer dat een huwelijk permanent was tot de dood van één der partners het huwelijk in Gods ogen ontbindt. Het huwelijk werd hierbij niet meer een door God ingestelde scheppingsorde, die niet door de mens gemaakt en gebroken kan worden, maar slechts een contract met ontbindende factoren waarbij de wil van de mens bepalend is. Dit is als een kerkelijke leerstelling verwerkt in de “Westminster Confessions of Faith”. 

Er is geen enkele Bijbelse onderbouwing waar deze verklaring en die in de Westminster Confessions gerechtvaardigt wordt, maar het is voor bijna alle kerken en gemeentes de rechtvaardiging geworden om te kunnen scheiden en hertrouwen.

voor meer, klik hier >>>

Bert Zandstra

Bert Zandstra is een 30 jaar oude echtbreker.

Hij is getrouwd en heeft drie kinderen, maar hij werd verliefd op een jongere vrouw. Toen verliet hij zijn vrouw en kinderen, om te wonen bij zijn "geliefde." Binnen het jaar scheidde hij van zijn vrouw en trouwde met het object van zijn lust. Of zij ook getrouwd was en kinderen had, en dat Bert Zandstra op die manier dus twee gezinnen verwoeste door zijn passie, is niet duidelijk. Maar dat maakt voor het verhaal ook niet veel uit.

Bert Zandstra is een triest geval.

klik hier om verder te lezen