Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:31-32)
Bijbeltekst voor de dag
-- DagelijksWoord.nl
Bijbelgedeelte voor de week

1 Korinthiers 7:10-13 (de bevestiging door Paulus)

"Maar de gehuwden beveel ik-niet ik, maar de Heere-dat een vrouw niet zal scheiden van haar man, -en als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen-en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. 
Bijbelstudie

Wij bieden de mogelijkheid om thuis, in een huiskring, huisgemeente of gemeente, aan de hand van een power point studie zelf te onderzoeken wat Gods Woord zegt over het huwelijk, echtscheiding en hertrouwen. 

KLIK HIER VOOR DE STUDIE

Iedere week een citaat uit "Niet meer twee, maar een vlees"

Is Herstel Mogelijk? (vervolg)

Wij kunnen menen dat de belofte van een tweede huwelijk een bindende factor is, maar de Here Jezus laat zien dat dit in Zijn ogen niet het geval is. Hij zou anders nooit het tweede huwelijk (een ander trouwen) zonde (overspel) noemen. Het verbond van het eerste huwelijk is wat het tweede huwelijk overspel maakt. 

Het hele onderwijs van het Nieuwe Testament is gebaseerd op berouw, genade en vergeving, bewerkt door het offer van de Here Jezus; niet als licentie om te zondigen, maar als een grondlegging en fundament van heling en herstel van relaties. Op basis van de woorden van de Here Jezus durf ik te stellen dat herstel van de relatie en het hertrouwen door gescheiden verbondspartners niet alleen Bijbels legaal is, maar zelfs door de Here God wordt toegejuicht.

Klik hier voor een hedendaags voorbeeld van De Liefde van Hosea.

 

Niet meer twee

KLIK OP DE AFBEELDING OM HET GRATIS PDF e-boek TE DOWNLOADEN

 

GRATIS PDF BOEK "NIET MEER TWEE, MAAR EEN VLEES"

 

HEBT U NIET GELEZEN?

Om niet hebben wij de Boodschap ontvangen, daarom:

KLIK OP DE AFBEELDING OM HET GRATIS PDF E-Boek TE DOWNLOADEN

 

Speciaal voor voorgangers, oudsten, pastorale werkers, enz.