Zij zijn een. Niet langer twee, maar een. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht.
Woord voor de Dag
-- DagelijksWoord.nl
De nieuwe norm van Jezus

Mattheüs 5:32, “Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel”.

Mattheüs 19:9, “Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.

Het is niet de vraag wat echtscheiding en eventueel hertrouwen acceptabel maakt, maar of echtscheiding überhaupt een mogelijkheid is die Jezus, zowel in Mattheüs 5:32 als in 19:9 aangeeft.

Wat het belangrijkste is in Mattheüs 5:32 en 19:9 is dat Jezus de man schuldig hield voor overspel, enkel en alleen al vanwege het scheiden van zijn vrouw, zelfs zonder te hertrouwen. Dit gaat samen met het verhogen van de standaarden die Jezus aan gaf in o.a. de Bergrede. Jezus zei dat de man die van zijn vrouw scheidt feitelijk deelt in de schuld van het hertrouwen van zijn vrouw, door het veroorzaken van het toekomstige overspel van zijn vrouw! Laten wij dit gedeelte nog een keer lezen: “zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat zij overspel doet” (Matth. 5:32).

Verwijzend naar de schuld of oorzaak van het overspel van zijn vrouw, door haar weg te zenden, gaf Jezus alleen één uitzondering: “anders dan om hoererij”. Waarom gaf Jezus deze uitzondering? Dat is heel helder; De man kon uiteraard niet schuldig gehouden worden aan het veroorzaken dat zijn vrouw een overspeelster zou worden, als zij al tijdens haar huwelijk een overspeelster was.

Dus nogmaals: wat is de “uitzondering” nou precies? Jezus zei dat de man voor deze ene reden niet verantwoordelijk is voor het overspel dat het gevolg is van een scheiding door de “hardheid van de harten”. God haat nog steeds de echtscheiding en Jezus beaamt dit in de Evangeliën. Hertrouwen wordt hier nog steeds niet toegestaan, er wordt zelfs niet op gezinspeeld. Door te proberen deze “uitzondering“ in Matth. 5:32 en 19:9 op hertrouwen van toepassing te laten zijn, zou men deze tekst geweld aandoen door het te laten zeggen, wat hij eenvoudigweg niet zegt.Wanneer wij de Schrift met de Schrift vergelijken, zoals Markus 10:12, Lukas 16:18 en Romeinen 7:3 dan is dit de enige uitleg die een zogenaamde uitzondering in houdt.

Meer over dit onderwerp in "Niet meer twee, maar een vlees"
Niet meer twee maar een vlees

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR HET GRATIS PDF e-boek 

 

GRATIS PDF BOEK "NIET MEER TWEE, MAAR EEN VLEES"

 

Veel gestelde vragen
HEBT U NIET GELEZEN?

Om niet hebben wij de Boodschap ontvangen, daarom:

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR HET GRATIS PDF E-Boek 

 

Speciaal voor voorgangers, oudsten, pastorale werkers, enz.